• 5
 • 2
 • 7
 • Gorol
 • Fryzjery
 • Farná
 • Motorockowisko
 • Módní přehlídka
 • 6
 • 1
 • 3
 • 4

Contact

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie V

Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti BB MUSIC PRO s.r.o. - 1. část

Jméno žadatele: BB MUSIC PRO s.r.o. Termín realizace: 1. 4. 2020 - 31. 1. 2022 Způsobilé výdaje: 1 213 934,80,- Kč Dotace: 364 180,44,- Kč

Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem zahájení přechodu společnosti BB MUSIC PRO s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.

Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele.

Fotografie realizovaného projektu